Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 28 22 21 19
Nettoomsättning (tkr) 44 169 27 438 28 094 25 978
Rörelseresultat (tkr) 6 664 2 387 653 5 581
Årets resultat (tkr) 3 404 1 710 437 2 161
Summa eget kapital (tkr) 17 982 12 912 11 214 12 172
Rörelsemarginal % 15.1 8.7 2.3 21.5
Avk. eget kapital % 32.8 14.1 3.5 39.7
Soliditet % 50.2 53.5 52.8 55.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 577 1 247 1 338 1 367
Resultat/anställd (tkr) 238 109 31 294
Lön/anställd (tkr) 452 431 440 420