Företagsinformation 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Antal anställda 80 87 87 82
Nettoomsättning (tkr) 360 179 331 905 373 535 314 770
Rörelseresultat (tkr) 24 456 17 373 26 423 19 642
Årets resultat (tkr) 16 538 9 794 11 564 7 725
Summa eget kapital (tkr) 56 092 46 067 41 529 27 533
Rörelsemarginal % 6.8 5.2 7.1 6.2
Avk. eget kapital % 36.1 30.9 57.9 64.6
Soliditet % 48.8 41.9 38 30.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 502 3 815 4 294 3 839
Resultat/anställd (tkr) 306 200 304 240
Lön/anställd (tkr) 660 617 679 596