Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 14 756 11 938 10 475 9 957
Rörelseresultat (tkr) 3 132 2 392 1 369 898
Årets resultat (tkr) 2 459 1 874 1 059 690
Summa eget kapital (tkr) 17 457 15 998 14 124 13 065
Rörelsemarginal % 21.2 20 13.1 9
Avk. eget kapital % 14.7 12.4 7.8 5.4
Soliditet % 78.2 83.4 82.1 80.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 689 2 985 2 619 2 489
Resultat/anställd (tkr) 783 598 342 225
Lön/anställd (tkr) 466 328 410 412