Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 20 20 20 18
Nettoomsättning (tkr) 44 509 39 445 40 049 30 680
Rörelseresultat (tkr) 10 672 5 131 5 775 2 509
Årets resultat (tkr) 6 310 2 974 3 466 1 362
Summa eget kapital (tkr) 21 954 13 579 9 573 5 075
Rörelsemarginal % 24 13 14.4 8.2
Avk. eget kapital % 47.1 34.6 61.4 47.2
Soliditet % 64.8 60.1 55.6 37.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 225 1 972 2 002 1 704
Resultat/anställd (tkr) 534 257 289 139
Lön/anställd (tkr) 746 746 733 784