Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 25 24 24 20
Nettoomsättning (tkr) 32 405 26 750 28 153 20 600
Rörelseresultat (tkr) 4 033 4 243 3 328 1 804
Årets resultat (tkr) 3 354 3 315 2 573 1 365
Summa eget kapital (tkr) 4 577 6 418 4 602 2 429
Rörelsemarginal % 12.4 15.9 11.8 8.8
Avk. eget kapital % 57.4 60.1 73.2 48
Soliditet % 33.6 38.4 39.3 30.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 296 1 115 1 173 1 030
Resultat/anställd (tkr) 161 177 139 90
Lön/anställd (tkr) 832 832 839 807