Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 294 355 340 302
Nettoomsättning (tkr) 601 423 679 107 648 219 619 764
Rörelseresultat (tkr) 74 791 115 601 98 578 115 347
Årets resultat (tkr) 56 419 73 570 39 732 71 157
Summa eget kapital (tkr) 193 789 206 567 159 976 170 474
Rörelsemarginal % 12.4 17 15.2 18.6
Avk. eget kapital % 30.1 47.2 36.8 62.7
Soliditet % 52.2 50.3 46.2 49.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 046 1 913 1 907 2 052
Resultat/anställd (tkr) 254 326 290 382
Lön/anställd (tkr) 480 434 445 443