Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 21 18 16 16
Nettoomsättning (tkr) 49 058 33 989 28 134 24 983
Rörelseresultat (tkr) 21 869 10 340 7 429 6 531
Årets resultat (tkr) 19 188 8 238 6 011 5 310
Summa eget kapital (tkr) 19 328 8 378 6 151 5 450
Rörelsemarginal % 44.6 30.4 26.4 26.1
Avk. eget kapital % 136.9 112.7 100.1 90.2
Soliditet % 22.9 14.5 13.2 10.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 336 1 888 1 758 1 561
Resultat/anställd (tkr) 1 041 574 464 408
Lön/anställd (tkr) 972 787 785 719