Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av datorer och mjukvaror samt konsultverksamhet i anslutning härtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.