Koncern

KoncernInfo 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 12 10 13 10
Nettoomsättning (tkr) 143 182 95 224 305 739 159 473
Rörelseresultat (tkr) 4 156 -1 133 12 261 -418
Årets resultat (tkr) 2 982 -2 861 10 372 -203
Summa eget kapital (tkr) 14 139 11 132 18 976 9 040
Rörelsemarginal % 2.9 -1.2 4 -0.3
Avk. eget kapital % 23.6 -19 74 -2
Soliditet % 15.7 25.5 12.6 8.2
Omsättning/anställd (tkr) 11 932 9 522 23 518 15 947
Resultat/anställd (tkr) 346 -113 943 -42
Lön/anställd (tkr) 657 992 737 950