Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 8 7 10 10
Nettoomsättning (tkr) 100 452 61 989 138 689 100 350
Rörelseresultat (tkr) 4 254 2 478 9 948 -57
Årets resultat (tkr) 3 673 1 753 6 260 182
Summa eget kapital (tkr) 17 054 13 919 17 483 9 109
Rörelsemarginal % 4.2 4 7.2 -0.1
Avk. eget kapital % 20 9.1 62.9 1.8
Soliditet % 20.1 38.7 40.2 10.4
Omsättning/anställd (tkr) 12 557 8 856 13 869 10 035
Resultat/anställd (tkr) 532 354 995 -6
Lön/anställd (tkr) 712 827 669 728