Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Antal anställda 15 14 12 2
Nettoomsättning (tkr) 49 972 43 519 27 468 48 842
Rörelseresultat (tkr) 559 -478 -967 2 797
Årets resultat (tkr) 297 1 1 4 269
Summa eget kapital (tkr) 118 047 117 622 117 622 117 621
Rörelsemarginal % 1.1 -1.1 -3.5 5.7
Avk. eget kapital % 0.4 -0.5 -1.3 4.6
Soliditet % 93.2 90.4 91.9 93.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 331 3 109 2 289 24 421
Resultat/anställd (tkr) 37 -34 -121 1 399
Lön/anställd (tkr) 953 894 866 764