Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-08
Antal anställda 8 9 9 9
Nettoomsättning (tkr) 11 821 42 772 76 956 18 531
Rörelseresultat (tkr) -1 638 17 178 40 520 -401
Årets resultat (tkr) 36 10 254 23 594 252
Summa eget kapital (tkr) 35 468 36 875 33 369 1 836
Rörelsemarginal % -13.9 40.2 52.7 -2.2
Avk. eget kapital % -3.9 38.5 216.3 -16.5
Soliditet % 89.7 63.9 57.5 8.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 478 4 752 8 551 2 059
Resultat/anställd (tkr) -205 1 909 5 403 -45
Lön/anställd (tkr) 622 591 714 589