Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 732 591 528 463
Nettoomsättning (tkr) 2 185 425 1 907 053 2 049 191 1 491 758
Rörelseresultat (tkr) 121 625 43 822 87 651 46 413
Årets resultat (tkr) 88 815 30 720 60 543 35 020
Summa eget kapital (tkr) 121 484 234 408 205 045 143 753
Rörelsemarginal % 5.6 2.3 4.3 3.1
Avk. eget kapital % 48.9 13.4 35.1 25.1
Soliditet % 16.9 22.5 35.7 27.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 986 3 227 3 881 3 222
Resultat/anställd (tkr) 166 74 166 100
Lön/anställd (tkr) 1 614 1 520 1 697 1 491