Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 13 13 15 15
Nettoomsättning (tkr) 19 343 14 007 14 610 13 995
Rörelseresultat (tkr) 6 282 2 269 2 109 1 612
Årets resultat (tkr) 2 836 423 786 423
Summa eget kapital (tkr) 17 696 13 097 11 722 10 921
Rörelsemarginal % 32.5 16.2 14.4 11.5
Avk. eget kapital % 29.9 11.1 11.3 7.7
Soliditet % 54.3 45.7 38.8 36.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 488 1 077 974 933
Resultat/anställd (tkr) 483 175 141 107
Lön/anställd (tkr) 436 371 383 385