Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 2 804 2 668 2 736 2 722
Nettoomsättning (tkr) 9 964 710 9 535 985 9 282 283 9 002 520
Rörelseresultat (tkr) 165 087 108 383 66 501 187 264
Årets resultat (tkr) 4 083 141 1 510 3 509
Summa eget kapital (tkr) 346 037 347 894 347 753 346 243
Rörelsemarginal % 1.7 1.1 0.7 2.1
Avk. eget kapital % 48.2 30.4 18.4 53.7
Soliditet % 21.8 17.5 18.8 25.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 554 3 574 3 393 3 307
Resultat/anställd (tkr) 59 41 24 69
Lön/anställd (tkr) 429 435 419 410