Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 217 267 337 303
Nettoomsättning (tkr) 2 568 698 3 832 895 4 987 263 5 197 212
Rörelseresultat (tkr) 137 897 180 369 196 565 263 042
Årets resultat (tkr) 104 125 134 168 145 513 196 266
Summa eget kapital (tkr) 350 322 575 889 966 624 821 058
Rörelsemarginal % 5.4 4.7 3.9 5.1
Avk. eget kapital % 22.5 17.4 16.3 26.5
Soliditet % 27.9 29.9 36.5 32.9
Omsättning/anställd (tkr) 11 837 14 355 14 799 17 153
Resultat/anställd (tkr) 635 676 583 868
Lön/anställd (tkr) 3 164 2 921 2 871 2 807