Företagsinformation 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 51 50 50 43
Nettoomsättning (tkr) 198 567 156 493 159 003 151 968
Rörelseresultat (tkr) 31 801 12 054 9 478 15 864
Årets resultat (tkr) 9 045 5 740 2 342 6 125
Summa eget kapital (tkr) 91 804 79 136 69 839 66 512
Rörelsemarginal % 16 7.7 6 10.4
Avk. eget kapital % 33 12.5 12.2 22.1
Soliditet % 55.5 66 56.6 58.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 893 3 130 3 180 3 534
Resultat/anställd (tkr) 624 241 190 369
Lön/anställd (tkr) 680 631 611 636