Företagsinformation 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03
Antal anställda 14 18 17 12
Nettoomsättning (tkr) 137 527 359 955 190 495 81 573
Rörelseresultat (tkr) 8 191 22 425 21 869 5 612
Årets resultat (tkr) 1 318 16 677 16 870 1 973
Summa eget kapital (tkr) 46 526 45 208 28 531 11 661
Rörelsemarginal % 6 6.2 11.5 6.9
Avk. eget kapital % 15.7 45.2 83.9 46.1
Soliditet % 48.5 34.6 26.8 27.3
Omsättning/anställd (tkr) 9 823 19 998 11 206 6 798
Resultat/anställd (tkr) 585 1 246 1 286 468
Lön/anställd (tkr) 868 783 - -