Analys

Omsättning

Färgettan i Köping AB har ökat omsättningen senaste året med 1%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. 13798 företag i länet.

Rörelsemarginal

Färgettan i Köping AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%.

Antal anställda

Färgettan i Köping AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4.

Soliditet

Färgettan i Köping AB har under det senaste året en soliditet på 77.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 44%.

Värderating

Färgettan i Köping AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.