Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 46 73 70 78
Nettoomsättning (tkr) 79 392 85 714 74 615 70 291
Rörelseresultat (tkr) 7 340 9 493 3 932 5 122
Årets resultat (tkr) 5 374 6 235 2 627 3 617
Summa eget kapital (tkr) 15 320 15 589 10 652 11 077
Rörelsemarginal % 9.2 11.1 5.3 7.3
Avk. eget kapital % 37.1 56.7 29.2 33.5
Soliditet % 54.7 55.5 45.6 42.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 726 1 174 1 066 901
Resultat/anställd (tkr) 160 130 56 66
Lön/anställd (tkr) 631 461 485 437