Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 6 6 6 5
Nettoomsättning (tkr) 7 598 7 507 6 845 5 908
Rörelseresultat (tkr) 10 766 10 792 13 336 7 682
Årets resultat (tkr) 9 701 9 659 13 309 6 730
Summa eget kapital (tkr) 51 578 43 476 34 952 22 233
Rörelsemarginal % 141.7 143.8 194.8 130
Avk. eget kapital % 22.2 26.8 44 39.6
Soliditet % 75.6 69.6 67 54.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 266 1 251 1 141 1 182
Resultat/anställd (tkr) 1 794 1 799 2 223 1 536
Lön/anställd (tkr) 954 817 767 736