Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 61 62 58 44
Nettoomsättning (tkr) 1 450 836 390 008 640 502 225 038
Rörelseresultat (tkr) 127 312 13 905 26 647 9 088
Årets resultat (tkr) 101 840 11 354 20 530 9 324
Summa eget kapital (tkr) 175 368 79 737 71 240 52 083
Rörelsemarginal % 8.8 3.6 4.2 4
Avk. eget kapital % 78.6 12.5 32.7 14
Soliditet % 32.7 38.9 40.8 46.8
Omsättning/anställd (tkr) 23 784 6 290 11 043 5 115
Resultat/anställd (tkr) 2 087 224 459 207
Lön/anställd (tkr) 501 498 572 559