Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 14 16 14 16
Nettoomsättning (tkr) 105 170 88 539 87 619 87 669
Rörelseresultat (tkr) 8 773 7 049 5 282 4 001
Årets resultat (tkr) 6 550 4 968 3 466 2 442
Summa eget kapital (tkr) 26 358 21 808 16 840 13 373
Rörelsemarginal % 8.3 8 6 4.6
Avk. eget kapital % 29.3 29.6 28.2 26.7
Soliditet % 54.2 62.9 62 47.8
Omsättning/anställd (tkr) 7 512 5 534 6 259 5 479
Resultat/anställd (tkr) 627 441 377 250
Lön/anställd (tkr) 865 696 838 773