Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 31 28 28 28
Nettoomsättning (tkr) 191 244 186 474 166 115 165 396
Rörelseresultat (tkr) 35 360 28 455 25 587 34 260
Årets resultat (tkr) 26 610 21 526 20 881 25 542
Summa eget kapital (tkr) 83 528 75 786 73 317 77 743
Rörelsemarginal % 18.5 15.3 15.4 20.7
Avk. eget kapital % 34.8 30.1 27.2 36.1
Soliditet % 73.5 75.8 75.4 73.3
Omsättning/anställd (tkr) 6 169 6 660 5 933 5 907
Resultat/anställd (tkr) 1 141 1 016 914 1 224
Lön/anställd (tkr) 499 533 495 480