Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 10 10 8 9
Nettoomsättning (tkr) 24 380 25 586 22 752 21 166
Rörelseresultat (tkr) 6 866 7 835 5 868 5 216
Årets resultat (tkr) 2 397 2 623 2 015 1 232
Summa eget kapital (tkr) 30 727 28 329 25 055 22 392
Rörelsemarginal % 28.2 30.6 25.8 24.6
Avk. eget kapital % 16.8 21.3 17.6 17.6
Soliditet % 45.1 43 41.3 37.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 438 2 559 2 844 2 352
Resultat/anställd (tkr) 687 784 734 580
Lön/anställd (tkr) 394 364 416 484