Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 39 39 38 38
Nettoomsättning (tkr) 562 467 502 726 432 516 433 449
Rörelseresultat (tkr) 19 249 16 503 15 767 17 418
Årets resultat (tkr) 15 447 13 267 14 016 13 625
Summa eget kapital (tkr) 45 480 80 276 67 219 55 009
Rörelsemarginal % 3.4 3.3 3.6 4
Avk. eget kapital % 24.2 17.7 20 27.6
Soliditet % 67.5 65.8 63 51.4
Omsättning/anställd (tkr) 14 422 12 890 11 382 11 407
Resultat/anställd (tkr) 494 423 415 458
Lön/anställd (tkr) 671 619 630 631