Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 37 37 37 36
Nettoomsättning (tkr) 54 779 54 572 53 163 49 724
Rörelseresultat (tkr) 14 596 14 600 12 124 14 048
Årets resultat (tkr) 9 453 6 944 4 473 8 786
Summa eget kapital (tkr) 85 699 74 183 62 476 52 927
Rörelsemarginal % 26.6 26.8 22.8 28.3
Avk. eget kapital % 14.4 17.1 16.5 23.4
Soliditet % 88.6 88.3 87.7 87.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 481 1 475 1 437 1 381
Resultat/anställd (tkr) 394 395 328 390
Lön/anställd (tkr) 384 383 418 407