Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 76 82 74 63
Nettoomsättning (tkr) 342 839 412 835 484 447 424 824
Rörelseresultat (tkr) 11 274 9 271 31 583 29 806
Årets resultat (tkr) 13 117 7 836 26 235 28 350
Summa eget kapital (tkr) 92 801 79 826 84 038 57 729
Rörelsemarginal % 3.3 2.2 6.5 7
Avk. eget kapital % 9.3 8.5 33.8 37
Soliditet % 65.4 64.3 52.6 44.4
Omsättning/anställd (tkr) 4 511 5 035 6 547 6 743
Resultat/anställd (tkr) 148 113 427 473
Lön/anställd (tkr) 494 507 479 502