Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 3 3 2
Nettoomsättning (tkr) 18 861 23 157 22 721 22 195
Rörelseresultat (tkr) -968 1 895 1 157 2 917
Årets resultat (tkr) 2 006 645 70 63 398
Summa eget kapital (tkr) 104 414 102 408 101 763 124 493
Rörelsemarginal % -5.1 8.2 5.1 13.1
Avk. eget kapital % -2.3 0.6 0.1 68.3
Soliditet % 42.2 47.4 50.3 50.6
Omsättning/anställd (tkr) 4 715 7 719 7 574 11 098
Resultat/anställd (tkr) -242 632 386 1 459
Lön/anställd (tkr) 373 424 502 568