Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 267 88 124 111
Nettoomsättning (tkr) 1 476 576 411 606 658 394 854 688
Rörelseresultat (tkr) 44 379 -2 721 19 015 39 058
Årets resultat (tkr) 5 250 3 12 598 31 742
Summa eget kapital (tkr) 257 054 65 810 69 639 57 484
Rörelsemarginal % 3 -0.7 2.9 4.6
Avk. eget kapital % 20.1 -5.7 22.7 39.6
Soliditet % 48.7 44 35.6 47.5
Omsättning/anställd (tkr) 5 530 4 677 5 310 7 700
Resultat/anställd (tkr) 166 -31 153 264
Lön/anställd (tkr) 660 698 543 567