Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 5 6 7
Nettoomsättning (tkr) 35 654 30 614 31 266 30 762
Rörelseresultat (tkr) -150 1 449 247 -1 111
Årets resultat (tkr) -131 1 039 112 -1 145
Summa eget kapital (tkr) 25 758 11 850 19 940 19 828
Rörelsemarginal % -0.4 4.7 0.8 -3.6
Avk. eget kapital % -0.7 6.5 0.6 -5.6
Soliditet % 79.5 63 80.7 74.2
Omsättning/anställd (tkr) 8 914 6 123 5 211 4 395
Resultat/anställd (tkr) -38 290 41 -159
Lön/anställd (tkr) 1 081 855 813 944