Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 78 80 82 86
Nettoomsättning (tkr) 293 421 277 332 281 736 260 454
Rörelseresultat (tkr) 74 685 76 215 51 348 69 311
Årets resultat (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 397 886 372 101 351 186 363 169
Rörelsemarginal % 25.5 27.5 18.2 26.6
Avk. eget kapital % 15.9 17.4 13.1 15.9
Soliditet % 26 25.3 23.7 27.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 762 3 467 3 436 3 029
Resultat/anställd (tkr) 958 953 626 806
Lön/anställd (tkr) 726 682 678 649