Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 46 46 45 47
Nettoomsättning (tkr) 195 397 197 007 210 263 201 293
Rörelseresultat (tkr) 39 405 54 403 59 460 59 830
Årets resultat (tkr) 789 16 7 461 9 410
Summa eget kapital (tkr) 324 963 312 404 292 061 270 664
Rörelsemarginal % 20.2 27.6 28.3 29.7
Avk. eget kapital % 10.8 15.5 18.3 19.9
Soliditet % 48.1 49.5 48.1 49.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 248 4 283 4 673 4 283
Resultat/anställd (tkr) 857 1 183 1 321 1 273
Lön/anställd (tkr) 738 699 705 633