Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 15 16 15 13
Nettoomsättning (tkr) 101 860 99 637 99 877 96 634
Rörelseresultat (tkr) 13 631 17 863 19 456 21 887
Årets resultat (tkr) 5 358 8 073 10 146 3 635
Summa eget kapital (tkr) 147 903 150 679 134 473 124 327
Rörelsemarginal % 13.4 17.9 19.5 22.6
Avk. eget kapital % 3.6 5.7 7.8 3
Soliditet % 21.7 23.5 22.9 21.6
Omsättning/anställd (tkr) 6 791 6 227 6 658 7 433
Resultat/anställd (tkr) 909 1 116 1 297 1 684
Lön/anställd (tkr) 865 767 585 759