Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 107 111 140 138
Nettoomsättning (tkr) 149 231 134 261 156 957 142 448
Rörelseresultat (tkr) 15 194 9 219 3 126 -882
Årets resultat (tkr) 9 723 7 358 1 595 11
Summa eget kapital (tkr) 23 463 17 509 10 005 7 834
Rörelsemarginal % 10.2 6.9 2 -0.6
Avk. eget kapital % 58.4 54.5 24.3 -11.8
Soliditet % 42.7 37.7 22.4 17.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 395 1 210 1 121 1 032
Resultat/anställd (tkr) 142 83 22 -6
Lön/anställd (tkr) 442 438 418 464