Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 25 26 24 24
Nettoomsättning (tkr) 68 629 94 505 138 402 94 828
Rörelseresultat (tkr) -342 5 757 9 255 5 675
Årets resultat (tkr) 1 611 3 686 6 398 3 799
Summa eget kapital (tkr) 10 717 12 943 11 830 6 735
Rörelsemarginal % -0.5 6.1 6.7 6
Avk. eget kapital % -2.7 36.3 77.8 66.2
Soliditet % 44.6 44.3 25.3 26.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 745 3 635 5 767 3 951
Resultat/anställd (tkr) -14 221 386 236
Lön/anställd (tkr) 610 627 595 587