Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 6 5 4 5
Nettoomsättning (tkr) 109 365 117 550 109 804 122 874
Rörelseresultat (tkr) 25 051 38 444 30 567 46 539
Årets resultat (tkr) 1 417 19 -18 -93
Summa eget kapital (tkr) 138 969 133 597 130 907 132 806
Rörelsemarginal % 22.9 32.7 27.8 37.9
Avk. eget kapital % 18.6 28.5 23.7 34.9
Soliditet % 55.4 59.5 62.2 65.6
Omsättning/anställd (tkr) 18 228 23 510 27 451 24 575
Resultat/anställd (tkr) 4 175 7 689 7 642 9 308
Lön/anställd (tkr) 1 000 1 097 1 177 916