Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 23 23 23 29
Nettoomsättning (tkr) 142 546 129 663 134 585 125 478
Rörelseresultat (tkr) 44 579 42 711 44 494 31 689
Årets resultat (tkr) 614 5 624 8 864 10 670
Summa eget kapital (tkr) 137 236 125 443 113 232 110 977
Rörelsemarginal % 31.3 32.9 33.1 25.3
Avk. eget kapital % 31.9 32.6 36.9 26.7
Soliditet % 60.3 63.3 60.5 59.7
Omsättning/anställd (tkr) 6 198 5 638 5 852 4 327
Resultat/anställd (tkr) 1 938 1 857 1 935 1 093
Lön/anställd (tkr) 741 684 721 635