Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 36 36 36 27
Nettoomsättning (tkr) 476 198 391 251 398 998 385 863
Rörelseresultat (tkr) 3 422 3 353 -4 313 10 920
Årets resultat (tkr) 46 114 6 294 15 923 15 391
Summa eget kapital (tkr) 147 288 101 037 94 133 93 256
Rörelsemarginal % 0.7 0.9 -1.1 2.8
Avk. eget kapital % -9.1 -2.7 -13.8 4.2
Soliditet % 17.5 11.8 10 12
Omsättning/anställd (tkr) 13 228 10 868 11 083 14 291
Resultat/anställd (tkr) 95 93 -120 404
Lön/anställd (tkr) 923 836 814 903