Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Antal anställda 173 190 200 176
Nettoomsättning (tkr) 207 319 200 980 132 625 198 020
Rörelseresultat (tkr) 13 851 14 335 13 081 7 851
Årets resultat (tkr) 5 779 6 849 5 904 6 062
Summa eget kapital (tkr) 46 812 40 155 30 263 23 227
Rörelsemarginal % 6.7 7.1 9.9 4
Avk. eget kapital % 27.3 31.3 61.5 26.8
Soliditet % 37.7 32.4 26.1 23.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 198 1 058 663 1 125
Resultat/anställd (tkr) 80 75 98 45
Lön/anställd (tkr) 669 624 519 622