Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 15 15 15 14
Nettoomsättning (tkr) 61 274 72 391 66 264 65 623
Rörelseresultat (tkr) 10 722 15 187 7 868 10 767
Årets resultat (tkr) 19 025 9 441 5 273 6 423
Summa eget kapital (tkr) 19 208 20 586 13 501 15 221
Rörelsemarginal % 17.5 21 11.9 16.4
Avk. eget kapital % 41.8 69.8 42.3 66.4
Soliditet % 60.7 58.7 43.1 43.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 085 4 826 4 418 4 687
Resultat/anställd (tkr) 715 1 012 525 769
Lön/anställd (tkr) 685 751 771 804