Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 47 27 22 23
Nettoomsättning (tkr) 215 442 173 135 195 961 230 483
Rörelseresultat (tkr) 6 538 6 16 062 33 726
Årets resultat (tkr) 974 2 411 15 712 21 933
Summa eget kapital (tkr) 44 053 44 834 49 337 58 345
Rörelsemarginal % 3 0 8.2 14.6
Avk. eget kapital % 15.5 1.5 23.4 46.2
Soliditet % 41.2 50 59.3 55.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 584 6 412 8 907 10 021
Resultat/anställd (tkr) 139 0 730 1 466
Lön/anställd (tkr) 604 795 688 666