Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 143 125 146 153
Nettoomsättning (tkr) 306 156 273 916 326 885 345 773
Rörelseresultat (tkr) 8 661 12 249 17 835 15 176
Årets resultat (tkr) 9 856 8 248 4 862 6 068
Summa eget kapital (tkr) 88 524 81 169 71 493 70 201
Rörelsemarginal % 2.8 4.5 5.5 4.4
Avk. eget kapital % 8.7 12.7 23 16.2
Soliditet % 46.8 53.1 49.9 46.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 141 2 191 2 239 2 260
Resultat/anställd (tkr) 61 98 122 99
Lön/anställd (tkr) 571 586 549 500