Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 130 134 134 140
Nettoomsättning (tkr) 649 719 547 240 815 216 714 325
Rörelseresultat (tkr) 23 756 35 777 51 434 35 697
Årets resultat (tkr) 26 028 20 129 39 434 26 834
Summa eget kapital (tkr) 42 165 58 329 56 005 36 884
Rörelsemarginal % 3.7 6.5 6.3 5
Avk. eget kapital % 37.9 47.8 86.2 92.9
Soliditet % 22.9 31.3 34.5 22.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 998 4 084 6 084 5 102
Resultat/anställd (tkr) 183 267 384 255
Lön/anställd (tkr) 697 676 654 611