Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 113 110 103 99
Nettoomsättning (tkr) 1 251 208 937 242 959 450 795 343
Rörelseresultat (tkr) 263 123 25 619 57 952 74 691
Årets resultat (tkr) 158 049 17 000 36 822 45 797
Summa eget kapital (tkr) 475 913 268 428 248 349 203 168
Rörelsemarginal % 21 2.7 6 9.4
Avk. eget kapital % 55.7 8.1 20.2 33.5
Soliditet % 55.2 41.4 34.9 34.7
Omsättning/anställd (tkr) 11 073 8 520 9 315 8 034
Resultat/anställd (tkr) 2 329 233 563 754
Lön/anställd (tkr) 660 644 628 620