Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 15 14 14 14
Nettoomsättning (tkr) 68 369 77 325 72 961 65 381
Rörelseresultat (tkr) 9 105 11 156 7 907 7 683
Årets resultat (tkr) 5 968 6 530 8 426 4 451
Summa eget kapital (tkr) 31 147 23 988 21 315 15 271
Rörelsemarginal % 13.3 14.4 10.8 11.8
Avk. eget kapital % 26 38.3 33 48.5
Soliditet % 63.6 62.8 54.1 49.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 558 5 523 5 212 4 670
Resultat/anställd (tkr) 607 797 565 549
Lön/anställd (tkr) 1 103 1 057 1 009 996