Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 4 4 3 3
Nettoomsättning (tkr) 8 327 7 749 7 123 6 860
Rörelseresultat (tkr) 1 695 763 969 1 438
Årets resultat (tkr) 1 159 537 590 874
Summa eget kapital (tkr) 12 804 11 306 10 931 10 139
Rörelsemarginal % 20.4 9.8 13.6 21
Avk. eget kapital % 12.4 6.5 7.5 11.8
Soliditet % 76.3 73.3 69.9 69.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 082 1 937 2 374 2 287
Resultat/anställd (tkr) 424 191 323 479
Lön/anställd (tkr) 258 258 283 294