Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 19 19 17 16
Nettoomsättning (tkr) 45 972 41 195 35 126 29 482
Rörelseresultat (tkr) 15 280 12 181 10 839 7 030
Årets resultat (tkr) 8 914 9 544 7 573 8 379
Summa eget kapital (tkr) 24 777 20 831 11 287 15 257
Rörelsemarginal % 33.2 29.6 30.9 23.8
Avk. eget kapital % 52.4 59.4 63.5 39.5
Soliditet % 66.2 68.2 44.9 71.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 420 2 168 2 066 1 843
Resultat/anställd (tkr) 804 641 638 439
Lön/anställd (tkr) 867 800 790 743