Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 72 67 67 60
Nettoomsättning (tkr) 91 162 93 191 96 126 89 805
Rörelseresultat (tkr) 6 667 3 330 8 146 9 260
Årets resultat (tkr) 9 417 1 305 3 439 5 423
Summa eget kapital (tkr) 17 514 12 407 11 490 13 164
Rörelsemarginal % 7.3 3.6 8.5 10.3
Avk. eget kapital % 34.2 21 59.4 67.8
Soliditet % 50.9 36.1 34.6 42.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 266 1 391 1 435 1 497
Resultat/anställd (tkr) 93 50 122 154
Lön/anställd (tkr) 584 587 536 587