Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 83 36 33 33
Nettoomsättning (tkr) 106 291 78 804 63 527 59 080
Rörelseresultat (tkr) 18 361 2 233 10 021 11 114
Årets resultat (tkr) 14 191 1 714 7 781 8 743
Summa eget kapital (tkr) 20 576 6 385 11 671 12 590
Rörelsemarginal % 17.3 2.8 15.8 18.8
Avk. eget kapital % 105.3 19 64.1 71.7
Soliditet % 50.4 31.1 53.6 48.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 281 2 189 1 925 1 790
Resultat/anställd (tkr) 221 62 304 337
Lön/anställd (tkr) 638 871 872 768